a2mobile

Roaming

Podstawowe informacje:

Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć (jest to standardowa funkcja telefonu przy zachowaniu fabrycznych ustawień).

Następnie otrzymasz SMS z podstawowymi informacjami o roamingu (kosztach w danym kraju) oraz o obecnych promocjach roamingowych;

Wykonując połączenia i wysyłając SMS-y z zagranicy pamiętaj o wpisaniu numeru kierunkowego kraju, do którego dzwonisz. Dzwoniąc do Polski wybierz numer kierunkowy +48 lub 0048, a następnie konkretny numer.

Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć. W przypadku braku usługi postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Wybierz swój system operacyjny i sprawdź konfigurację roamingu w a2mobile:

KONFIGURACJA ROAMINGU SPRAWDŹ KONFIGURACJĘ KROK PO KROKU: ? Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie. Jeżeli nie, należy w telefonie odszukać aplikację do zarządzania roamingiem: Aplikacje > „Zestaw narzędzi SIM” (lub „a2mobile” lub „Aero2”) > Roaming > Zagranica

dla
Androida

Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie.

KONFIGURACJA ROAMINGU SPRAWDŹ KONFIGURACJĘ KROK PO KROKU: ? Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie. Jeżeli nie, należy w telefonie odszukać aplikację do zarządzania roamingiem: Ustawienia > Sieć komórkowa > Aplikacje SIM > Usługa roamingu > Wybór sieci > Wybór ręczny > Zagranica

dla
iOS-a

Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie.

KONFIGURACJA ROAMINGU SPRAWDŹ KONFIGURACJĘ KROK PO KROKU: ? Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie. Jeżeli nie, należy w telefonie odszukać aplikację do zarządzania roamingiem: Ustawienia > Komórkowe i SIM > Ustawienia SIM > Aplikacje karty SIM > Roaming > Zagranica

dla
Windows
Phone

Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie.

KONFIGURACJA ROAMINGU SPRAWDŹ KONFIGURACJĘ KROK PO KROKU: ? Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie. Jeżeli nie, należy w telefonie odszukać aplikację do zarządzania roamingiem: Aplikacje > „Zestaw narzędzi SIM” (lub „a2mobile” lub „Aero2”) > Roaming > Zagranica

dla
Xiaomi

Zalogowanie do sieci powinno nastąpić automatycznie.

Po dokonanej konfiguracji włącz tryb samolotowy, odczekaj kilka sekund i wyłącz tryb samolotowy.

Telefon powinien automatycznie zalogować się do sieci.

Jeżeli karta SIM nie połączy się automatycznie, prosimy wybrać operatora ręcznie. Ustawienia > sieci komórkowe > Operatorzy sieci > Przeszukaj sieci.

Jeśli zalogowanie nie nastąpi wyłącz telefon, wyciągnij SIM z gniazda karty, włóż ponownie i uruchom urządzenie.

Sieci za granicą:

Z usług roamingu międzynarodowego możesz korzystać u operatorów zagranicznych współpracujących z Premium Mobile w zakresie istniejących możliwości technicznych (w ramach oferowanego przez nich zasięgu oraz zakresu świadczonych usług).

Lista sieci zagranicznych, z którymi będziesz mógł się połączyć korzystając z usług roamingu międzynarodowego i zakres dostępnych u nich usług:

Lista sieci zagranicznych

Jakość usług roamingu międzynarodowego może różnić się od jakości usług świadczonych w kraju, ponieważ jest uzależniona od parametrów wykorzystywanych sieci zagranicznych oraz innych czynników zewnętrznych.

a2mobile świadczy usługi głosowe oraz transmisji danych w roamingu regulowanym na warunkach nie mniej korzystnych niż w Polsce, o ile w sieci operatora zagranicznego dostępnej w danym państwie członkowskim dostępne są co najmniej takie same technologie i parametry jak w Polsce. Natomiast jakość usług (w tym, prędkość, opóźnienia, dostępność) uzależniona jest także od różnych czynników niezależnych od a2mobile, których przykłady wymienione zostały poniżej. W uzasadnionych przypadkach możliwość korzystania z usług w sieciach zagranicznych operatorów może być okresowo ograniczona, w szczególności ze względów technicznych lub ze względu na okoliczności, na które a2mobile nie ma wpływu.

Na jakość i dostępność usług a2mobile w roamingu regulowanym mają wpływ poniższe czynniki:

  • • parametry i standardy technologiczne danego operatora, w tym dostępne w jego sieci technologie, np. niektórzy z operatorów w roamingu regulowanym nie udostępniają w swoich sieciach technologii 2G i 3G lub planują ich wyłączenie w przyszłości, co może spowodować utratę dostępności usług dla telefonów, które obsługują wyłącznie takie technologie;
  • • zasięg sieci danego operatora – sprawdź zasięg operatorów zagranicznych w poszczególnych państwach na stronie GSMA https://www.gsma.com/coverage/;
  • • czynniki takie jak: maksymalne prędkości przesyłania danych w odwiedzanej sieci, przeciążenia sieci, siła sygnału oraz położenie lub inne czynniki geograficzne i topograficzne (gęstość zabudowań, przeszkody naturalne, gęstość zaludnienia);
  • • większa odległość pomiędzy telefonem użytkownika a serwerami aplikacji lub strony internetowej, do której użytkownik próbuje uzyskać dostęp, może skutkować opóźnieniem w czasie potrzebnym na przesłanie danych między urządzeniem użytkownika, a serwerem aplikacji lub strony internetowej, co może wpływać negatywnie zwłaszcza na korzystanie z treści, które wymagają przesyłania znacznych ilości danych w krótkim czasie;
  • • odległość sieci odwiedzanej w roamingu regulowanym od sieci macierzystej w Polsce, również może wpływać na ewentualne opóźnienia w inicjowaniu i dostarczaniu połączeń głosowych oraz dostarczaniu wiadomości SMS/MMS;
  • • przepustowość danej sieci, w tym: rodzaj połączenia, prędkość łącza, liczba urządzeń w sieci oraz ilość ruchu, np. w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza o dużych skupiskach turystycznych, sieci operatorów mogą być w sezonie letnim przeciążone, co może mieć wpływ na jakość i dostępność usług w roamingu regulowanym;
  • • stan łączy pomiędzy operatorami w Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostarczanych przez podmioty trzecie, a także ewentualne uszkodzenia fizyczne takich łączy mogą prowadzić do czasowej niedostępności usług.

Roaming przygraniczny:

Kiedy znajdujesz się w strefie przygranicznej telefon może połączyć się z siecią zagraniczną. Korzystając wówczas z usług możesz ponieść dodatkowe opłaty. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie automatycznie loguje się do operatora mającego najsilniejszy sygnał na danym terenie i nie ma technicznych możliwości, aby sygnał nie przekraczał granic państwowych.

Wybierz jeden ze sposobów, aby uniknąć dodatkowych opłat roamingowych:

- sprawdź, do jakiej sieci zalogowany jest Twój telefon, a następnie zmień w ustawieniach telefonu tryb wyboru sieci z automatycznego na ręczny oraz wybierz z listy operatora a2mobile/Plus.
- wyłącz usługę roamingu międzynarodowego na swoim numerze, kontaktując się w tej sprawie z Działem Obsługi Klienta.

Masz pytanie związane z roamingiem?

Zachęcamy do kontaktu poprzez email bok@a2mobile.pl

Facebook Messenger lub telefonicznie: +48 720 20 30 40
(koszt połączenia zgodny z Cennikiem operatora)