nowa najlepsza sieć komórkowa nowa najlepsza sieć komórkowa

Pakiety dajemy na 31 dni. Po 31 dniach Pakiet się odnowi.
Chyba, że nie chcesz, to się nie odnowi.

banan
suty suty
Internet
SMSy w sieci
SMSy poza siecią
Minuty na komórki w sieci
Minuty na komórki poza siecią
Minuty na stacjonarne
WiFi Calling
10 GB LTE
BEZ LIMITU
BEZ LIMITU
BEZ LIMITU
BEZ LIMITU
100 MINUT
TAK
obfity obfity
Internet
SMSy w sieci
SMSy poza siecią
Minuty na komórki w sieci
Minuty na komórki poza siecią
Minuty na stacjonarne
WiFi Calling
5 GB LTE
BEZ LIMITU
100 SMSÓW
BEZ LIMITU
100 MINUT
TAK
zacny
Internet
SMSy w sieci
SMSy poza siecią
Minuty na komórki w sieci
Minuty na komórki poza siecią
Minuty na stacjonarne
WiFi Calling
300 MB LTE
BEZ LIMITU
50 SMSÓW
BEZ LIMITU
50 MINUT
TAK
Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000305767, NIP 701-01-23-529, REGON 141266349 oraz kapitał zakładowy w wysokości 260 000 000,00 PLN